Izjava o privatnosti

1. UOPŠTENO

Ova izjava o privatnosti služi za informisanje posetilaca naših veb lokacija o obradi podataka kada koriste Vebdizajn sajt.

Vebdizajn postavlja određenu postavku štiteći vaše lične podatke sa željom da možete posećivati naše veb stranice bez ikakvih nedoumica. U većini slučajeva moguće je koristiti našu veb stranicu bez davanja ličnih podataka. Sledeća izjava o privatnosti pruža potpun pregled kako Vebdizajn garantuje zaštitu vaših ličnih podataka, kao i koje vrste podataka se prikupljaju u tu svrhu.

Ime i detalji za kontakt kontrolora podataka:

Vaše poverenje nam je veoma važno. Ako imate dodatnih pitanja u vezi sa obradom vaših ličnih podataka sa naše strane, obratite se pismenim putem odeljenju za zakonsku usklađenost na:

Vebdizajn
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

2. IP ADRESA

IP adresa se prenosi na svaki zahtev servera da bi server znao gde odgovor treba poslati. Vaš provajder Internet usluga (ISP) daje vam IP adresu čim se povežete na Internet, a ISP može u bilo kom trenutku utvrditi koja je IP adresa dodeljena kojem od njegovih klijenata. Sve dok je IP adresa sačuvana, teoretski je moguće identifikovati vlasnika Internet veze putem ISP-a. Iz tog razloga, mi ne čuvamo IP adresu trajno, već samo privremeno radi prepoznavanja sesija i iz bezbednosnih razloga (na primer da bismo sprečili hakerske napade). Tada se IP adresa odmah briše, tako da se svi prikupljeni podaci obrađuju anonimno i više nije moguće identifikovati korisnika, čak ni putem ISP-a.

3. KORIŠĆENJE KOLAČIĆA

3.1 Pravni osnov za upotrebu kolačića

Kolačiće koristimo u skladu sa zakonskim odredbama Srpskog zakona o telekomunikacijama, kao i Opštim uredbama o zaštiti podataka. Pravni osnov je vaša saglasnost koju ste nam dali putem našeg banera za kolačiće. Svoju saglasnost možete opozvati u bilo kom trenutku ponovnim otvaranjem linka Uslova korišćenja i klikom na „Ne prihvatam“, a da to ne onemogući dalju upotrebu našeg sajta.
Pored njih, postoje i određeni kolačići koji su potrebni za pružanje usluge koju vi zahtevate. Jedina svrha ovih kolačića je zaštita naše veb stranice od neovlašćenog pristupa i napada. To znači da za ove kolačiće nije potrebna saglasnost.

3.2 Neophodni kolačići

Kada posetite našu veb adresu, kolačić sesije koji sadrži jedinstveni identifikacioni broj čuva se na vašem uređaju. Ovaj kolačić je potreban za našu veb stranicu kako bi se osiguralo da ste vi jedini koji koristi naš sajt sa datog uređaja, što znači da vam nije potreban pristanak na upotrebu kolačića.
Kolačić sesije koristi se isključivo za zaštitu vašeg sadržaja od neovlašćenog pristupa i na taj način za obezbeđivanje sigurnosti naše veb stranice. Automatski se briše čim završite sesiju, tj. Zatvorite pregledač.

3.3. Kolačići za statistiku veb lokacija

Za statističke procene koristimo razne podatke prikupljene tokom poseta našem veb sajtu. Takvi podaci će se obrađivati samo interno i neće biti prosleđivani trećim licima. To radimo kako bismo kontinuirano poboljšavali našu veb stranicu i prilagođavali je vašim zahtevima.

Za praćenje statistika koristimo softver za analizu za prilagođavanje privatnosti „Google Analytics“. U tu svrhu na vašem računaru se čuvaju kolačići koji identifikuju sesiju pregledača i dodeljuju periodične pristupe našoj veb lokaciji. Ovi kolačići ostaju sačuvani dok ne opozovete saglasnost ili ih ručno izbrišete.

Sledeći podaci se prikupljaju i procenjuju kada posetite naše veb stranice:
-Pregledane stranice (npr. Vvv.beispiel.de/indek.html)
-Tip i verzija pregledača (npr. Internet Ekplorer 6.0)
-Jezik pregledača
-Korišćeni operativni sistem (npr. Vindovs 10)
-Interna rezolucija prozora pregledača
-Rezolucija ekrana
-JavaScript aktivacija
-Kolačići uključeni / isključeni
-Prethodno posećena stranica uklj. parametri (npr. pretraživač sa terminima za pretragu)
-IP adresa za određivanje zemlje porekla i dobavljača
-Vremenski opseg
-Klikovi

4. PRUŽANJE INFORMACIJA

Ovim putem vas obaveštavamo o ličnim podacima obrađenim u okviru našeg veb sajta ili u okviru ugovorenog poslovnog odnosa i zahteva za zaštitu privatnosti.

4.1. Kategorije ličnih podataka

Obrađuju se lični podaci koje sami unesete prilikom popunjavanja obrazaca na stranici „Kontakt“. Vebdizajn obrađuje vaše lične podatke isključivo u kontekstu svrhe za koju ste dobrovoljno dali svoje podatke. Ova saglasnost za obradu vaših ličnih podataka u navedene svrhe ostaje na snazi sve dok je, u bilo kom trenutku, ne opozovete u okviru propisa o zaštiti podataka.

4.1.1 Kategorije subjekata podataka

Ako imate ugovorni odnos sa Vebdizajn, lični podaci koje dostavite ili zatražite biće obrađeni u skladu sa ugovorom. To takođe uključuje matične podatke i, ako je primenljivo, podatke o plaćanju i podatke o prepisci.

Svrha obrade: Obrada podataka vrši se u svrhu obrade postojećeg ili budućeg poslovnog odnosa.

Pravni osnov obrade podataka: čl. 6. st. 1b GDPR u vezi sa sporazumom. U pravnom slučaju, podaci se takođe mogu obrađivati u okviru legitimnog interesa definisanog čl. 6. st. 1 f GDPR-a, koji se mora podneti pravnim zastupnicima i sudovima u slučaju postojećeg poslovnog odnosa ili, po okončanju sudskog spora, što je neophodno za pravni postupak.

Period skladištenja ili kriterijumi za određivanje perioda: Period skladištenja podleže zakonskim rokovima skladištenja i rokovima zastarelosti Zakona o zvaničnoj statistici ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009) ćl. 34.

4.2. Pravo pristupa ličnim podacima

U skladu sa odredbama GDPR-a, u bilo kom trenutku imate pravo na informacije o podacima koji se obrađuju u Vebdizajn, njihovom poreklu kao i mogućim primaocima prenosa i svrsi upotrebe podataka. Informacije se mogu dobiti na osnovu vašeg pismenog zahteva. Ako su ispunjeni svi zakonski uslovi za obradu vašeg zahteva za pristup ličnim podacima, mi ćemo ih poštovati i odobriti vam odgovarajući pristup vašim ličnim podacima u roku od 1 (jednog) meseca.

4.3. Pravo na brisanje

U skladu sa odredbama GDPR-a, u bilo kom trenutku imate pravo na brisanje svojih ličnih podataka koje je obrađivao Vebdizajn, pod uslovom da se vaš zahtev za brisanje ne kosi sa bilo kojim potencijalnim zakonskim rokovima čuvanja ili drugim zakonskim obavezama. Ako su ispunjeni svi preduslovi za sprovođenje vašeg zahteva za brisanje, mi ćemo ih poštovati i izbrisati vaše podatke u roku od 1 (jednog) meseca.

4.4. Pravo na ograničenje obrade

U skladu sa odredbama GDPR-a, imate pravo da ograničite obradu ličnih podataka pod određenim uslovima. Ako su ispunjeni svi zakonski preduslovi, ograničićemo obradu vaših ličnih podataka u roku od 1 (jednog) meseca.

4.5 Pravo na prenos podataka

U skladu sa odredbama GDPR-a, imate osnovno pravo da primate lične podatke koje ste dobili u strukturiranom i mašinski čitljivom formatu.

5. POLITIKA PRIVATNOSTI

Vebdizajn privatnost (zaštitu podataka), informacionu sigurnost i pouzdanost smatra osnovom za stabilne i uspešne odnose sa klijentima. Stoga bismo želeli da iskoristimo ovu priliku da vas obavestimo o politici privatnosti.

5.1. Principi privatnosti

Zaštita privatnosti i zaštita vaših ličnih podataka veoma su nam važni.

Sve aplikacije za podatke kojima upravlja Vebdizajn u skladu su sa odredbama Opšte uredbe o zaštiti podataka Evropske unije (skraćeno GDPR) i srpskog Zakona o zaštiti podataka, kao i drugim propisima specifičnim za ovu industriju. U skladu sa čl. 5. st. 1 GDPR-a, svi zaposleni su dužni da vaše lične podatke obrađuju zakonito, u dobroj nameri i na način koji vi možete razumeti, i da se pridržavaju pravila o poverljivosti podataka kako je definisano u srpskom Zakonu o zaštiti podataka.

Usklađenost sa propisima o zaštiti podataka i bezbednosti podataka zagarantovana je sledećim obavezujućim merama:

-Koncept privatnosti
-Pravila o privatnosti
-Program privatnosti
-Sistem upravljanja privatnošću

5.2. Koncept privatnosti

Koncept privatnosti utvrđuje željeni nivo zaštite podataka (zahtevi zaštite) kako su definisali pravni zastupnici. Ovo služi kao osnova za pisanje zahteva za Politikom privatnosti i za kontinuirani proces unapređenja privatnosti u okviru naše firme.

5.3. Pravila o privatnosti

Na osnovu procene procesa koji se odnose na privatnost i relevantnog zakonodavstva o zaštiti podataka, izrađena je pisana Politika privatnosti za Vebdizajn koja će poslužiti kao osnova za sprovođenje Programa za privatnost i uspostavljanje sistema za upravljanje privatnošću.

5.4. Program privatnosti

Kao deo Programa za privatnost, ciljevi zaštite podataka se neprestano ažuriraju sa unapred određenim rokovima primene.

5.5. Sistem upravljanja privatnošću

Sistem upravljanja privatnošću definiše pravila, mere, resurse, metode, odgovornosti, postupke i organizacione strukture za primenu i nadgledanje Programa privatnosti.

5.6. Aktivnosti obrade

U skladu sa članom 30. GDPR-a, Vebdizajn održava takozvanu „evidenciju aktivnosti za obradu“ u kojoj su dokumentovane aplikacije podataka kojima upravlja Vebdizajn, kao i relevantne aktivnosti obrade. Ovu postojeću evidenciju uvek treba ažurirati u skladu sa odredbama o zaštiti podataka iz člana 30 GDPR-a.

5.7. Posebne kategorije ličnih podataka

Vebdizajn na svom veb sajtu ne obrađuje nikakve posebne kategorije ličnih podataka u smislu člana 9 (1) GDPR.

5.8. Garantovana zaštita podataka

U principu, vaše lične podatke ne obrađujemo bez vašeg pristanka ili u okviru postojećeg ugovornog odnosa sa vama i u dogovorenu svrhu. Vaše lične podatke čuvamo u skladu sa važećim propisanim zakonskim rokovima.

5.9. Prenos i predaja podataka

Svaki prenos ličnih podataka trećim licima vrši se samo uz vaš pristanak. Izuzeti od ovoga su prenosi podataka koji su neophodni zbog zakonske obaveze ili za ispunjenje ugovora. Prenos ličnih podataka obrađivačima (pružaocima usluga) će biti ograničen na ona preduzeća koja pružaju dovoljne garancije za sprovođenje odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera na takav način da je obrada ličnih podataka u skladu sa zahtevima GDPR-a i osigurava zaštita prava nosioca podataka.

5.10. Sigurnost podataka

Tehnologije koje Vebdizajn koristi za obradu vaših ličnih podataka (hardver, softver, mreža, infrastruktura) u skladu su sa najsavremenijim sigurnosnim tehnologijama. Za ove procedure su postavljene odgovarajuće tehničke i organizacione mere, kako bi se udovoljilo zahtevima GDPR-a.

Studio za
veb dizajn

Copyright © Webtech Beograd 2021.

Gde smo

Veb dizajn
Novi Beograd

Kontakt

  • + 381 - 63617-833
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.