Dea Dia Bend

2018

Naš klijent

Naša uloga

  • Ideja
  • Dizajn
  • Razvoj

Team Lead

  • Nenad Kos

Kao deo saradnje sa Krojačevom školom imali smo priliku da učestvujemo u kreiranju veb prezentacije sjajnog srpskog muzičkog benda DEA DIA. U izradi su pored nas učestvovali i polaznici kursa Krojačeve škole kao i predavači koji su nam umnogome pomogli da ideju benda prenesemo u digitalnu formu

Projekat je uspošno završen u spoju inovativnih rešenja stažista i tehničke podrške softver inženjera